โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา

0-4424-4818
borvorn_bvr@hotmail.com

กิจกรรมโรงเรียน

  • รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2565

    รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565   โรงเรียน อนุบาลบวรนครราชสีมา รหัสโรงเรียน 1130100008   181 หมู่ที่ - ถนน พิบูลละเอียด ตําบล/แขวง ในเมือง เขต/อําเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-244-818 โทรสาร 044-275-622     สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์แนบ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 64 คลิก รับสมัครเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี เพื่อเข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ สอบถามโทร ​ หรืออินบ็อกผ่านเฟสบุ๊ค Facebook: โรงเรียนอนุบาลบวร นครราชสีมา เยี่ยมชม ร.ร. ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-14:00 (หยุดวันนักขัตฤกษ์) วิธีมาโรงเรียน: จากห้าแยกนิ๊งหน่องเลี้ยวมาทางไป โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงเรียนของเราอยู่ติดกับปั๊มบางจาก อยู่ตรงข้ามธนาคารทหารไทย ดูแผนที่ คลิก

    หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่, โรงเรียน

    ดูรายละเอียด