โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา

0-4424-4818
borvorn_bvr@hotmail.com

กิจกรรมโรงเรียน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2565

 

โรงเรียน อนุบาลบวรนครราชสีมา


รหัสโรงเรียน 1130100008

 

181 หมู่ที่ - ถนน พิบูลละเอียด ตําบล/แขวง ในเมือง เขต/อําเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-244-818 โทรสาร 044-275-622

 

 

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 64 คลิก

รับสมัครเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี เพื่อเข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามโทร

โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา โทร 044-244-818

หรืออินบ็อกผ่านเฟสบุ๊ค Facebook: โรงเรียนอนุบาลบวร นครราชสีมา

เฟสบุ๊กโรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา

เยี่ยมชม ร.ร. ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-14:00 (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
วิธีมาโรงเรียน: จากห้าแยกนิ๊งหน่องเลี้ยวมาทางไป โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงเรียนของเราอยู่ติดกับปั๊มบางจาก อยู่ตรงข้ามธนาคารทหารไทย
ดูแผนที่ คลิก

โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา
ที่อยู่ : 181 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4424-4818
อีเมล : borvorn_bvr@hotmail.com
พิกัด : 14.971137971493 , 102.08521610477