โรงเรียนอนุบาลโคราช - โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา

0-4424-4818
borvorn_bvr@hotmail.com

กิจกรรมโรงเรียน

รับสมัครนักเรียนอนุบาลโคราช

ตราสินค้า :  โรงเรียนอนุบาลบวร
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รับสมัครนักเรียนอนุบาลโคราช - โรงเรียนอนุบาลบวร

  • เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 2-5 ปี
  • ติดต่อสอบถามได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30 (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
  • ทางไป รพ. ค่ายฯ ติดกับปั๊มบางจาก

การใช้งาน

 

รับสมัครเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี เพื่อเข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ


โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา
ที่อยู่ : 181 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4424-4818
อีเมล : borvorn_bvr@hotmail.com
พิกัด : 14.9711736 , 101.9450965